Wróć do bloga
Dlaczego potrzebne są badania?

Dlaczego potrzebne są badania?

Zauważyłam, że pacjenci na hasło proszę wykonać następujące badania są trochę zdezorientowani i często pytają co kryje się za danym symbolem, jakby obawiali się czegoś złego. Ogólnie rzecz ujmując wyniki badań potrzebne są lekarzowi po to, by mógł ocenić czy stan zdrowia pacjenta jest dobry i nie ma przeciwwskazań do wykonania zabiegu i operacja nie będzie zbyt ryzykowna, czyli w trosce o dobro pacjenta. Drugim aspektem jest bezpieczeństwo lekarza, gdyby okazało się, że pacjent jest zakażony wirusem WZW typu B czy C, nie dyskwalifikuje to pacjenta, tylko daje sygnał do zachowania większej ostrożności i użycia np. drugiej pary rękawic przez lekarza czy pielęgniarkę. Lekarz ma też dowód, że pacjent nie został zarażony wirusem podczas wykonywanego przez niego zabiegu tylko wcześniej, w przypadku roszczeń pacjenta. Postanowiłam krótko opisać najpotrzebniejsze badania i wyjaśnić co oznaczają i dlaczego należy je wykonać. Zacznę od omówienia badań potrzebnych do wykonania zabiegu w znieczuleniu miejscowym.

Badania konieczne przed znieczuleniem miejscowym

Morfologia

Podstawowym badaniem wykonywanym przed każdym zabiegiem jest Morfologia (fbc, Hb, HGB)
Najistotniejsze informacje czytane z morfologii to poziom krwinek czerwonych (erytrocytów), które dzięki hemoglobinie transportują tlen, ich niedobór może świadczyć o anemii.
Krwinki białe (leukocyty) ich podwyższona ilość świadczy o stanie zapalnym w organizmie.
Płytki krwi (trombocyty) biorą udział w krzepnięciu krwi, co jest bardzo istotne w trakcie operacji, ponieważ zbyt niski poziom może być przyczyną krwotoku.

Planujesz zabieg z zakresu chirurgii plastycznej czy medycyny estetycznej?

Zapraszam

Arkadiusz Kuna

Antygen HBs

Antygen HBs świadczy o wirusowym zapaleniu wątroby typu B. Badanie określa czy pacjent jest tylko nosicielem wirusa, (co nie dyskwalifikuje go do wykonania zabiegu, tylko wymaga od personelu medycznego zachowania szczególnej ostrożności), czy pacjent cierpi na ostre lub chroniczne zapalenie wątroby, potocznie zwane żółtaczką,( co wyklucza przeprowadzenie zabiegu zw. na stan zdrowia pacjenta i bezpieczeństwo personelu).

HCV

Przeciwciała anty HCV świadczą o wirusowym zapaleniu wątroby typu C, proces postępowania i charakterystyka są podobne jak w przypadku dodatniego wyniku antygenu HBs.

Badania układu krzepnięcia

Układ krzepnięcia (w skład badania wchodzą PT, Wskaźnik protr, INR, APTT) wynik tego badania jest bardzo ważny podczas zabiegu czy operacji ze względu na krwawienie, prawidłowe krzepnięcie krwi ma wpływ na pomyślny przebieg zabiegu i eliminowanie ryzyka powstania krwiaka.

Inne badania przed zabiegiem

Przygotowanie się do operacji wymaga wykonania kilku dodatkowych badań, ponieważ jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym, czyli znacznie bardziej obciąża organizm, dlatego chirurg i anestezjolog muszą być pewni, że orgazm pacjenta funkcjonuje prawidłowo, żeby nie doszło do zbędnych komplikacji. Jednym z dodatkowych badań jest oznaczenie TSH (tyreotropina) badanie pozwala ocenić stan czynnościowy tarczycy, czynnik ważny dla anestezjologa.
Następnie należy oznaczyć poziom elektrolitów, które odpowiedzialne są za wypełnienie łożyska naczyniowego z tym zjawiskiem związana jest prawidłowa praca serca.

Badania poziomu cukru

Zbadanie poziomu glukozy eliminuje pacjentów z nierozpoznaną cukrzycą.
Ostatnim bardzo ważnym badaniem jest oznaczenie grupy krwi, ta informacja będzie jedynie przydatna w przypadku transfuzji krwi, gdyby doszło do powikłania i niespodziewanej utraty krwi. Jeżeli pacjent zna już swoją grupę krwi, wystarczy, że przyniesie ze sobą oryginał wyniku tego badania.

Badania przed operacją chirurgiczną

Wykonanie badań jest niezbędne do przeprowadzenia operacji, jednak należy pamiętać że najważniejsza rolę w zakwalifikowaniu pacjenta do operacji odgrywa wywiad i badanie fizykalne wykonane przez chirurga i/lub anestezjologa.
Następnym tematem jakim chciałabym się zająć to opisanie jak tak naprawdę wygląda znieczulenie ogólne. Jednak aby rozpisać się w tym temacie potrzebuję konsultacji z kimś biegłym w temacie anestezji. W razie czego znajdę dla was inny interesujący temat, zanim uda mi się zebrać potrzebne informacje.
Marta