Kontakt / Cennik
Wróć do bloga
Dlaczego potrzebne są badania

Dlaczego potrzebne są badania?

Zabieg operacyjny wymaga przygotowania. Przygotowanie to nie tylko zadbanie o odpowiednie narzędzia oraz sterylność sali operacyjnej. Postępowanie przedoperacyjne to również odpowiednia rozmowa z pacjentką oraz zaordynowanie odpowiednich badań. Wiele pacjentek dziwi się, dlaczego lekarz oczekuje wykonania pewnych badań laboratoryjnych. Należy zaznaczyć, że jest to standardowa procedura. Równocześnie wyniki badań są bardzo ważne po to, aby określić, czy zabieg będzie bezpieczny. Niektóre z bardzo zmotywowanych pacjentek odbierają prośbę o wykonanie badania z niemałym lękiem. Dzieje się tak dlatego, że obawiają się, że niepomyślne wyniki zdyskwalifikują szansę na zabieg. Niemniej jednak do takiej sytuacji dochodzi bardzo rzadko. Jakie badania zleca lekarz chirurgii plastycznej? Dlaczego potrzebne są badania? Czy trzeba je zrobić?

Morfologia

Morfologia to podstawowe badanie naszej krwi. Jest ono stosunkowo niedrogie i wykonuje je się rutynowo. Bada ono trzy podstawowe komórki naszej krwi: 

Planujesz zabieg z zakresu chirurgii plastycznej czy medycyny estetycznej?

Zapraszam

Arkadiusz Kuna
  • erytrocyty i zawartą w nich hemoglobinę. Pozwala to na wykluczenie anemii, czyli niedoboru wspomnianej hemoglobiny bądź czerwonych krwinek. Anemia jest częstą przypadłością u młodych kobiet oraz skłania nas do odsunięcia zabiegu operacyjnego w czasie. Należy zaznaczyć, że leczenie anemii wymaga zazwyczaj kilku tygodni przyjmowania żelaza i/lub witaminy B12,  
  • krwinki białe – pozwalają z dużym prawdopodobieństwem określić, czy w organizmie ma miejsce stan zapalny. Lekarz zleca czasami również wykonanie badania CRP. Jest to tak zwane białko fazy ostrej, którego stężenie podnosi się przy infekcjach bakteryjnych, 
  • płytki – pozwalają na wstępną ocenę układu krzepnięcia.

W przypadku wykazania pewnych nieprawidłowości w morfologii nie panikuj. Zdarza się bowiem, że występują pewne niewielkie odstępstwa od podanych obok norm. Równocześnie każde z laboratoriów posiada nieco inne normy wartości referencyjnych. Niemniej w przypadku, w którym stężenie naszej hemoglobiny jest poniżej 9-10 powinnyśmy pilnie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.

Dlaczego potrzebne są badania

Antygen Hb-S

Lekarz zleca również badanie antygenu Hb-S. Dlaczego potrzebne są badania Hb-S? Antygen ten pozwala na wstepne wykluczenie zakażenia wirusem HBV, czyli wirusem zapalenia wątroby typu B. Zakażenie to jest dość częste w Polsce, ale nie wyklucza wykonania zabiegu operacyjnego. Jest jednak dodatkowym znakiem dla lekarza i wskazuje mu, że musi podjąć szczególną ostrożność. Warto zaznaczyć, że są dostępne szczepionki na WZW-B. Są one bardzo skuteczne oraz stosunkowo tanie. O ile młodsze pacjentki, urodzone w latach 90 są niemalże zawsze zaszczepione (szczepienia na WZW typu B są bowiem od kilkunastu lat obowiązkowe), o tyle starsze panie są często niezaszczepione. Pamiętaj, że szczepienie na WZW B można wykonać u własnego lekarza rodzinnego. Pozwoli ono niemalże całkowicie zminimalizować ryzyko zakażenia tym wirusem.

Dlaczego potrzebne są badania anty-HCV?

Wykazanie przeciwciał anty-HCV wskazuje, że pacjentka miała kiedyś kontakt z wirusem wirusowego zapalenia wątroby typu C – nie oznacza to jednak, że jest zakażona. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku przeciwciał należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Pokieruje on Panią dalej, gdzie zostanie ustalone, czy jest Pani zakażona WZW typu C.

Dlaczego potrzebne są badania

Parametry krzepnięcia

Ocena krzepnięcia pozwoli lekarzowi stwierdzić, czy wykonanie zabiegu jest bezpieczne. Zabiegi chirurgii plastycznej wiążą się bowiem z nacięciem skóry. Tym samym nieprawidłowa praca układu krzepnięcia mogłaby doprowadzić do nadmiernego krwawienia. Krwawienie takie, w przypadku niedostatecznej ilości czynników prozakrzepowych byłoby trudne do opanowania. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, której zaistnienie może skończyć się nawet zgonem pacjentki.

Glukoza i hemoglobina glikowana

Glukoza i hemoglobina glikowana to tanie badania, które pozwalają wstępnie ocenić gospodarkę węglowodanową. Ich zbyt wysokie stężenia mogą świadczyć o cukrzycy. O ile sama cukrzyca nie jest przeciwwskazaniem do operacji, o tyle cukrzyca nieuregulowana wymaga najpierw leczenia. Dopiero po wstępnym leczeniu cukrzycy zabieg operacyjny jest bezpieczny.